Save the date – 27 February 2018

In veel gebouwen wordt nog energie verspild en laat het binnenklimaat te wensen over. Ook is er nog veel werk aan de winkel om duurzaamheids- en klimaatambities tegen 2030 te realiseren. Tal van bedrijven, zorginstellingen, lokale overheden en scholen zijn reeds aan de slag gegaan met het in kaart brengen van haalbare energiebesparingsmaatregelen in gebouwen […]